הפורום להגות ליברלית
סמינר סופשבוע 3 ו 4 יולי 2015 מלון נוטרדאם מרכז ירושלים
המאבק על הגמוניה במזרח התיכון

המאבק על הגמוניה במזרח התיכון

יום שישי 3 יולי 2015

18:30-17:15 פרופ’ עוזי רבי ראש החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה וראש מרכז

משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוני’ תל אביב: "מזרח תיכון אחר-

מערכת גיאופוליטית משתנה."

יום שבת 4 יולי 2015

10:45 -09:30 פרופ’ עוזי רבי, "הרפובליקה האסלאמית של איראן- המרוץ לגרעין וההגמוניה

האיזורית".

12:45-11:00 ד"ר גיל ירון, עיתונאי מומחה לגרמניה והמזרח התיכון: הרצאה א. "הסיבות

האמיתיות שהובילו לאביב הערבי – ארבע הקושיות של המזרח התיכון" אודות

בעיות זהות, מדינה, דת, החסרים בחברה הערבית המונעים התפתחות.

הרצאה ב. הגורמים אקלימיים שהביאו להתפרצות "אביב העמים".

 

בברכה,

ד"ר חניתה עשתאי – מנכ"ל