הפורום להגות ליברלית
הדרוזים בישראל בין אזרחות לאחריות אזורית
יום עיון שבת 4 מאי אבו סנאן

11:00 –11:45 דברי פתיחה והנחייה – מר חאתם חסון וד"ר חניתה עשתאי

12:15 – 12:45 ניסיון העבר כפרספקטיבה לעתיד – שייח’ זיידאן עטשי

12:45 – 13:00 חשיבות ההתארגנות לעת משבר – שייח’ חסין אבו רוקן

13:15 – 13:45 המצב בסוריה והשלכותיו על המזרח התיכון והעולם-

פרופ’ אמל ג’מאל

13:45 – 14:00 שיח קהל

14:00 –15:00 הדרוזים בתוך קונפליקט בין אזרחות לאזוריות - שייח’

אסמעיל פרחאת