הפורום להגות ליברלית
אודותינו

הפורום להגות ליברלית ע"ר, נוסד בשנת 2006, לקידום מתינות מדינית, דמוקרטיה ליברלית כלכלה חופשית, חברה אזרחית , יהדות מבחירה .

יו"ר : גדעון ארהרד

מנכ"ל: ד"ר חניתה עשתאי

מייסד: יצחק ברמן ז"ל, לשעבר יו"ר הכנסת ושר האנרגיה.

חבר כבוד: עו"ד נחמן כהן צדק.

ועד מנהל: אסף אביטל, רמי אדלר, סוזן אייד, מאיר ברימן, יוסי גימון, ד"ר יהודית חנניה, חאתם חסון פרופ’ אייל נווה.

ועדת ביקורת: ד"ר יגאל בקר וד"ר חנה גוטרמן.

.forum.liberal@gmail.com

כתובת: רחוב אצ"ל 19, הרצליה, טלפון: 0775352312  נייד : 8289775 050