הפורום להגות ליברלית
ישראל חברה במשבר 2007 -"בזכות האקט" : מרצה גבריאל דהאן

מצורף קישור לכנס בנושא "הפעולה" שהתקיים באוניברסיטת תל-אביב : צילום וידאו של הכנס
גבריאל דהאן: "בזכות האקט" :
אחרי ככלות הכל הרי זהו העניין המרכזי של שהותנו ביקום הזה: מה אנחנו עושים פה? אני לא זוכר ששאלנו את עצמנו מה אנחנו חושבים, אלא כתשובה אחת מיני רבות לשאלה : מה אנחנו עושים .כשאנו עושים את מה שאנו עושים? או אז אנו מייסדים כנסים וסמינרים ומעיינים ודנים וממציאים תשובות שכבר אין להן עם המישור הראשון של ההתרחשות כי אם זיקה רטרואקטיבית. טוב זה כשלעצמו לא מעט שכן זה מאפשר לנו להמציא צורות חדשות של עשייה אשר עניינן הבלתי מוסתר הוא במה שכשל.
הכשלון וההחמצה מעניינים צורות אלה של עשייה,עשרות מונים יותר מהאירועים של ההצלחה עד כדי כך שלעיתים הן, צורות אלה, בלהיטותן הרבה לא נעצרות אף לא בפני מה שנחשב להצלחה ומראות לנו באורים ותומים שאין הצלחה זאת כי אם גרסא מושהית, או מוסתרת של כישלון מוחץ.