הפורום להגות ליברלית
פסק הדין של בית המשפט העליון שאין לאום ישראלי
דיון פתוח לקהל

דיון שיתקיים ביום רביעי 11 דצמבר 2013 בבית העיתונאים ע"ש סוקולוב רחוב קפלן 4, תל-אביב.

מצ"ב לינק לוידאו הכנס בנושא לאום ישראלי:

http://www.youtube.com/watch?v=nTLTxd6X8DA

 

פסק דינו של בית המשפט העליון שאין לאום ישראלי

20:00-19:30 פרופ’ מנחם מאוטנר, הפקולטה למשפטים אוני’ תל-אביב ומופקד הקתדרה למשפט

אזרחי השוואתי ולתורת המשפט ע"ש דניאל רובינשטיין.

20:30-20:00 פרופ’ אייל גרוס, הפקולטה למשפטים אוני תל אביב, משלב מחקר אקדמי ופעילות

ציבורית בארגוני זכויות אדם בישראל.

21:00-20:30 פרופ’ עוזי אורנן, בלשן וסופר מייסד ויו"ר עמותת "אני ישראלי.

מנחה: עו"ד יואלה הר-שפי.