הפורום להגות ליברלית
יחסי האיחוד האירופי וישראל
29-30 ינואר 2016 סמינר במלון יערים

סופשבוע יט- כ שבט תשע"ו 30-29 ינואר 2016

האיחוד האירופי וישראל

יום שישי 29 ינואר

ד"ר עמיקם נחמני , אוני’ בר-אילן המחלקה למדעי המדינה: "מוסלמים

באירופה: דו-קיום או התנגשות הציביליזציות"? דיון עם הקהל.

יום שבת 30 ינואר 2

ד"ר איל ענבר המחלקה המסחרית-כלכלית-משלחת האיחוד

האירופי למדינת ישראל."מהו האיחוד האירופי וייחסו לישראל".

מר וולטר קליץ, ראש קרן נאומן בישראל וברשות הפלשתינית "סימון וחרם -

אותה גברת בשינוי אדרת?" (אנגלית), דיון עם הקהל.

ד"ר עמנואל נבון, ראש החוג למדע המדינה ותקשורת במכללה בירושלים,

ומרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל-אביב: "איך האיחוד האירופאי יכול

לתרום ליישוב הסכסוך הישראלי פלשתיני ?" דיון עם הקהל.