הפורום להגות ליברלית
סמינר לקראת בחירות ברשויות עירוניות