הפורום להגות ליברלית
"אוהלו" קבוץ כינרת 8-7 מאי 2010
בין ליברליזם לרדיקליזם - סיכויים לשלום