הפורום להגות ליברלית
סמינר היבטים של הנאו-ליברליזם
במלון נוטר דאם ירושלים