הפורום להגות ליברלית
משבר הדמוקרטיה
נוטר דאם ירושלים, ו’ ז’ תמוז תשע"ד 11-12 יולי 2014

דמוקרטיה במשבר

במלון נוטר דאם ירושלים, סוף שבוע ו’ ז’ תמוז תשע"ד 11-12 יולי 2014

יום שישי 11 יולי

16:45 - 17:00 גב’ אננה קולר-כהן ראש דסק ישראלי בקרן נאומן: דברי פתיחה.

18:30 -17:00 ד"ר יורם בק: ’דמוקרטיה בין פלוטוקרטיה ותדמית’.

יום שבת 12 יולי

09:30 - 10:30 ד"ר גייל טל שיר, המח’ למדע המדינה האוניברסיטה העברית:

’משבר הדמוקרטיה - בין מחאה לבחירות בישראל?’

10:30- - 11:30 פרופ’ דני פילק, אוני’ בן-גוריון: ’המודל הכלכלי הניאו ליברלי וצמצום המרחב הדמוקרטי’.

12:00- 13:15 ד"ר עידו נבו, מכללת ספיר: ’אי נחת בדמוקרטיה- שינויים ופינוק’.

מנחה: צבי לרנר