הפורום להגות ליברלית
ציון 50 שנה ליחסי ישראל גרמניה
סמינר בשיתוף עם קרן נאומן לחרויות, במלון נוטרדאם מרכז ירושלים.
יום שישי 27 מרץ 2015


17:15-17:00 מר וולטר קליץ נציג קרן נאומן לקיום החרויות, בירושלים: דברי פתיחה.

17:15 - 18:15 פרופ’ משה צימרמן, החוג להיסטוריה באוני’ העברית לשעבר מנהל מרכז קבנר

להיסטוריה גרמנית: "יחסי ישראל גרמניה במבט היסטורי".

20:30-21:30 הילה לביא דוקטורנטית, האוני’ העברית: "על הדימוי הנאצי בקולנוע הישראלי העלילתי".

יום שבת 28 מרץ 2015

10:30-09:30 פרופ’ גד יאיר, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוני’ העברית: "אהבה זה לא פרקטיש – המבט הישראלי על גרמניה". (ספרו יוצא בימים אלה לאור).

12:00-11:00 גב’ יעל אגם, - מחקר: "בני הארים: שאלת הזהות של הגרמנים בני הדור השני

שקשרו גורלם עם ישראל".

13:00-12:00 גיל ירון, עיתונאי- מומחה למזה"ת וגרמניה: "גרמנים מונוס - ישראלים ממארס - הקונפליקט המובנה במערכת היחסים הבילטרלית " .

מנחה: בני גלייטמן

בברכה, ד"ר חניתה עשתאי – מנכ"ל