הפורום להגות ליברלית
ההקצנה בעמדות הפוליטיות באירופה ובישראל
סמינר בשיתוף עם קרן נאומן במלון נוטר דאם 17-18 אוקטובר 2014

הקצנה בעמדות הפוליטיות באירופה ובישראל

יום שישי 17 אוקטובר

16:45 - 17:00 דברי פתיחה: מר וולטר קליץ ראש קרן פרידריך נאומן בישראל וברשות

הפלשתינית.

17:15 - 18:45 פרופ’ מריו שניידר, האוני’ העברית: יסודות הפאשיזם.

יום שבת 18 אוקטובר

09:30- 10:45 ד"ר מאיה שיאון צדקיהו, פורום אירופה, האוני’ העברית: הקשר בין עליית

הימין באירופה והאיחוד האירופי.

11:45-10:45 ד"ר רפי ואגו, אוני’ תל-אביב: שלושה שחקנים בזירת האנטישמיות

באירופה: שמאל קיצוני, ימין קיצוני ומוסלמים רדיקליים.

11:45- 12:00 הפסקת קפה

12:00 -13:00: ניר חסון, עיתונאי "הארץ" : עליית הימין הקיצוני ישראל.

מנחה: בני גלייטמן

בברכה ד"ר חניתה עשתאי - מנכ"ל