הפורום להגות ליברלית
חינוך במאה ה21
11-12 מרץ אוהלו כינרת

חינוך במאה ה21

יום שישי 11 מרץ 2016

17:00-16:45 מר וולטר קליץ / גב’ אננה קולר כהן, קרן נאומן: דבר פתיחה.

18:30-17:30 ד"ר יאיר זיו, פסיכולוג התפתחותי בעל מומחיות בגיל הרך, פקולטה לחינוך אוני’

חיפה: "הגן כבית: גישה חינוכית הומניסטית לגיל הרך". דיון עם הקהל.


יום שבת 12 מרץ 2016

10:45 -09:30 הרצאה

12:15-11:00 פרופ’ אייל נווה, מחבר ספרי לימוד, ביס להיסטוריה אוני’ ת"א:

"האם יש עתיד לעבר? הוראת היסטוריה בישראל בעולם משתנה’. דיון עם הקהל

13:15-12:15 פרופ’ אייל נווה: ’חינוך דיאלוגי מהו?’

מנחה: ד"ר חניתה עשתאי