הפורום להגות ליברלית
העמותה הדרוזית הליברלית בשיתוף הפורום להגות ליברלית
20 לנובמבר 2009 במלון חופית – שבי ציון
גיבוש אבני דרך

העמותה הדרוזית הליברלית

בשיתוף עם

הפורום להגות ליברלית

The Forum for Liberal Thinking

מזמינים אתכם ל יום העיון לעדה הדרוזית שיתקיים ביום ששי

ה- 20 לנובמבר 2009 במלון חופית – שבי ציון

גיבוש אבני דרך לבניית תוכנית עבודה לעמותה

התכנסות באולם "הגפן "

מושב ראשון : הרצאות רקע להעשרת הידע ויצירת מסד נתונים זהה .

08:30 -09:00 התכנסות וכיבוד

09:00 – 09:15 פתיחה – יו"ר העמותה מעד’א חסבאני

09:15 – 09:45 החינוך במגזר הדרוזי – פרופ’ פואד פארס.

09:45 – 10:15 הכלכלה במגזר הדרוזי – ד"ר רמזי חלבי .

10:15 – 10:30 הפסקה .

10:30 – 11:00 התכנון ובנייה במגזר הדרוזי – ד"ר חנא סוייד .

11:00 – 11:20 לקחים מהקמת והפעלת עמותת "עדאל"ה " - עו"ד חסן ג’ברין.

11:20 – 11:30 תדרוך קבוצות העבודה לגיבוש אבני דרך /נק’ מיקוד –ד"ר דני קורן.

מושב שני : עבודה בקבוצות גיבוש אבני דרך/נק’ מיקוד לבניית תוכנית פעולה .

11:30 – 12:40 עבודה בקבוצות .

12:40 – 13:20 ארוחת צהרים .

מושב שלישי : הצגת תוצרי הקבוצות במליאה וקיום דיון סביב התוצרים .

13:20 – 13:40 המסורת הדרוזית בין מצוות למציאות – פרופ’ פאד’ל מנסור .

13:40 - 14:15 הצגת תוצרי הקבוצות ( חינוך , תכנון ובנייה , כלכלה ותעסוקה ) .

14:15 – 14:30

16:30 סיכום