הפורום להגות ליברלית
ההגנה על ערכי הדמוקרטיה
סמינר סופשבוע טז כסלו תשע"ג 30 נובמבר עד 1 דצמבר 2012 , מלון נוטר דאם, מרכז ירושלים.


  הגנה על ערכי הדמוקרטיה

יום שישי 30 נובמבר

16:45 -17:00 דברי פתיחה: מר וולטר קליץ וגב’ אננה קולר כהן נציגי קרן נאומן בישראל

וברשות הפלשתינית.

17:00- 18:15 פרופ’ אייל נווה, אוני’ תל אביב: ההגנה על ערכי הדמוקרטיה.

יום שבת 1 דצמבר

10:00- 11:00 ענת הופמן ראש המרכז הרפורמי לדת ומדינה: המאבק נגד גילויי גזענות ואלימות שמקורן בקנאות דתית וכיצד הנושא קשור לבחירות.

11:30 - 12:45 ד"ר אורית גלילי-צוקר, יועצת לתקשורת פוליטית של בנימין נתניהו:

לגיטימיות ואפקטיביות –מה בין דמוקרטיה ומשילות?

מנחה: אהובה ניר.

בברכה,

ד"ר חניתה עשתאי

מנכ"ל - הפורום להגות ליברלית