הפורום להגות ליברלית
מאיר ברימן חבר בוועד המנהל של הפורום
יקיר תל-אביב יפו לשנת 2017
ברכות חמות מכל החברים המוקירים אותו בפועלו בפורום להגות ליברלית.