הפורום להגות ליברלית
סמינר בנושא מיעוטים בשיתוף קרן נאומן
מלון נוטר דאם מרכז ירושלים 22-23 יולי 2011

מיעוטים בישראל ואתגר השילוב

יום שישי 22 יולי 2011

15:00-16:30 חלוקת חדרים + קפה ועוגה.

17:00- 18:30 פרופ’ יצחק רייטר, המכללה האקדמית אשקלון ומכון ירושלים לחקר ישראל ,

"אתגר האסאלם והסיכויים לדו-קיום בין מוסלמים ליהודים בישראל "

19:00-20:00 ארוחת ערב

יום שבת 23 יולי 2011


08:00-09:00 ארוחת בוקר.

10:00 –11:15 ד"ר אמנון רמון, מכון ירושלים לחקר ישראל: המיעוט הנוצרי בישראל בעיות ואתגרים.

הפסקת קפה

11:30-12:15 ג’ורג הינטליאן היסטוריון: הקהילה הארמנית.

13:15-12:15 מר מוהנד מוסטפא: המרכז ללימודים אקדמיים- אור יהודה, ומרכז "דיראסאת" המרכז הערבי למשפט ומדיניות. "תמורות בשיח הפוליטי של המיעוט הערבי בישראל בעשור האחרון".

13:15 ארוחת צהריים.

מנחה: אפרים שוהם

בברכה,

חניתה עשתאי

מנכ"ל