הפורום להגות ליברלית
כלכלה ואחריות חברתית בקהילה הדרוזית בישראל
בשיתוף עם קרן נאומן סמינר סופשבוע באוהלו 19-18 נובמבר 2016

כלכלה ואחריות חברתית בקהילה הדרוזית בישראל

יום שישי 18 נובמבר

­17:15-17:00 דברי פתיחה וברכות.

18:30-17:30 האשם חוסין, מנכ"ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי והממונה על המגזר

הדרוזי וצ’רקסי: "עשור של תכניות פיתוח חברתיות וכלליות במגזר הדרוזי

והצ’רקסי".

20:00 למעוניינים: מר קלוד מייט ישוחח על המחקר שלו "הזהות הדרוזית" הוא הופיע

ברדיו והטלוויזיה האירופיים בנושא זה.

יום שבת 19 נובמבר

10:30-09:30 עו"ד נזיה דבור, פעיל חברתי ממקימי ’אופקים לעתיד’ ו’’מכולת החברתית’:

"מלחמה ביוקר המחייה ומייזמים חברתיים".

11:45-10:45 ספיר בלוזר, פעילה חברתית וממקימי ’ישראל 2050 ’ תכנית מנהיגות

חברתית-כלכלית: "חמשת המרכיבים ההופכים חלום ליזמה מצליחה".

12:45-11:45 מימון עזמי, פעיל חברתי וקצין בצה"ל לשעבר, והקים בזמנו את תנועת

״יהומני״ תנועה חברתית: "מנהיגות חברתית" . דיון פתוח לקהל.

מנחים: חאתם חסון-קרן בני מערוף ואמין עזמי - רכז ב’אופקים לעתיד’ ישראל "2050" .