הפורום להגות ליברלית
סמינר" האישה הדרוזית בין מעורבות להתבדלות
24-25 ביוני במלון הולידיי אין בטבריה.

האישה הדרוזית בין מעורבות להתבדלות

יום שישי 24 יוני 2011

13:40 -14:40 התכנסות, כיבוד קל וחלוקת חדרים

17:00-16:00 פתיחה, זיידאן עטשי,חאתם חסון

18:00-17:00 גב’ לילה פראג’ – אחדות נשית מול חברה שמרנית

19:00-18:00 ארוחת ערב

20:00 הפעלה וערב הוואי

יום שבת:

09:00 -10:00 ארוחת בוקר

10:30-10:00 עו"ד מסלח קבלאן-דיני אישות בעידה

11:00-10:30 מנהל arabjob אמיר חסון - תעסוקה לנשים דרוזיות

12:00-11:00 שייח והאב חרב- חוקי המדינה מול חוקי הדת

13:00-12:00 ארוחת צהריים

13:45-13:00 פנל נשים-האישה הדרוזית בין מעורבות להתבדלות

14:00-13:45 סיכום ופיזור