הפורום להגות ליברלית
הגירה לא חוקית והשלכותיה: ההיבט הליברלי
בסופשבוע שישי שבת 20-21 אפריל 2012
במלון צובה שבהרי ירושלים


הסמינר יערך בסופשבוע שישי שבת 20-21 אפריל 2012

במלון צובה שבהרי ירושלים

הגירה לא חוקית והשלכותיה: ההיבט הליברלי

יום שישי 20 אפריל

17:00- 18:00 פרופ’ גליה צבר, ראש המסלול ללימודי אפריקה אוני’ ת"א:

"מהגרי עבודה? עובדים זרים? מסתננים או פליטים – הערות כלליות

לאתגר מתמשך".

יום שבת 21 אפריל

10:00 –11:00 ד"ר ליאב אורגד, המרכז הבין תחומי הרצלייה: השוואה עם חוקי הגירה במדינות מערביות בעולם.

11:30 –13:00 חגי הרצל, לשעבר ממונה על משטרת ההגירה במשרד לביטחון פנים. כיום יו"ר מרכז סיוע למהגרי עבודה: עובדים זרים או ישראלים חדשים? רקע והתנהלות רשויות השלטון בישראל.

דמי השתתפות אירוח מלא לזוג: 760 ₪ נא לשלוח צ’ק בהקדם לפקודת הפורום להגות ליברלית, זמן פירעון 15 באפריל.